Servicii

DREPT CIVIL Ne reprezentăm clienții în litigii civile de orice natură (acțiuni în constatare, acțiuni în revendicare, acțiuni posesorii, succesiuni și partaje, ieșiri din indiviziune, rectificări extrase de carte funciară, acțiuni de fond funciar, co...

Mai mult