Onorariul de avocat se estimează şi se stabileşte cu respectarea Statutului Profesiei de Avocat şi în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului. În general, la calculul onorariului de avocat, vom avea în vedere următoarele criterii:

  • Timpul şi volumul de muncă necesare executării mandatului primit sau a activităţii solicitate de client;
  • Natura, noutatea şi dificultatea cazului. Astfel, vom reduce onorariul în cauzele pe care le considerăm “repetitive” sau comune.
  • Importanţa intereselor în cauză. Dosarele care au ca obiect sume mari de bani sau imobile de mare valoare implică, printre altele, şi o responsabilitate mai mare pe care avocatul trebuie să şi-o asume. De aceea, este firesc ca onorariile să fie mai mari pentru cauze care au ca obiect sume mari de bani sau valori imobiliare importante;

Vom stabili onorariul de avocat în mod liber, de comun acord cu clientul, în limitele legii si ale statutului profesiei de avocat. Cuantumul onorariului de avocat va fi înscris în cadrul contractului de asistență juridică, la data încheierii lui, dar înainte de începerea asistenței și/sau reprezentării clientului de către avocat. În toate situatiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistență juridică ce urmează să fie încheiat în formă scrisă. Onorariul de Avocat poate fi stabilit astfel:

  1. Onorarii orare, stabilite pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare, cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului. Pentru clienţii care aleg acest tip de onorariu, în măsura în care este posibil, vom urmări să evaluăm aproximativ numărul de ore necesar pentru finalizarea serviciilor profesionale. Acest tip de onorariu include facturarea timpului pe care avocatul îl petrece la telefon cu clientul său, în cazul în care discuţia telefonică face obiectul unei consultaţii juridice.
  2. Onorarii fixe sau forfetare, care constau într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.
    Clientul va datora avocatului onorariul orar sau, după caz, fix sau forfetar, indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.
  3. Onorariul de succes.
  4. Onorarii compuse din oricare dintre criteriile prevăzute la punctele 1), 2) si 3);
  5. Onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară. Foarte asemănătoare unui serviciu tip “abonament”. Acest tip de onorariu este recomandat în cazul în care un client apelează foarte frecvent la serviciile noastre.

Onorariul de avocat se stabileşte în mod liber, de comun acord cu clientul, în limitele legii şi ale statutului profesiei de avocat. Cuantumul onorariului avocaţial va fi înscris în cadrul contractului de asistenţă juridică, la data încheierii lui, dar înainte de începerea asistenţei şi/sau reprezentării clientului de către avocat.

În toate situaţiile, onorariul de avocat va fi prevăzut în contractul de asistenţă juridică ce urmează să fie încheiat în formă scrisă.