Oferim servicii de consultanță și asistență juridică, de redactare a tuturor documentelor necesare în orice fază de judecată a unui proces. De asemenea, acordăm asistență juridică de specialitate în cauzele cu minori și familie (divorț, partaj, ordin de protecție, exercitare autoritate parintească, stabilire domiciliu minor, stabilire pensie alimentară), dar și în domeniul de drept succesoral și obligatiilor civile sau contractuale.